Mors-Thy Familielandbrug

Det gode liv på landet

Vi sætter familien i centrum og mener, at alle landbrug er vigtige for både mangfoldigheden, økonomien og befolkningen i de lokale samfund.

Konkret arbejder vi for:

At styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne.

At sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bor på landet.

At bevare flest mulige landbrug.

At styrke sammenhængen og forståelsen mellem land og by

At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner.

At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid-, deltids- og fritidslandbrug – især via selvejet.