Mors, Thy & Han Herreds Indkøbsforening

Foreningens formål er at finansiere medlemmernes indkøb af maskiner og redskaber.

Vi låner ud til landmænd og virksomheder, der har deres virke og gør gavn i landdistrikterne.

Det er i princippet indkøbsforeningen, der indkøber den ønskede effekt, og ifølge kontrakten har foreningen ejendomsretten over den pågældende effekt, indtil sidste afdrag og renter er betalt.

Medlemmerne bestemmer selv hvilket produkt, de ønsker at indkøbe.